Participatie

Het succes van een project wordt niet alleen bepaald door een goed ontwerp. Minstens zo belangrijk zijn de processen, de projectleiding en de participatie van verschillende partijen. TOPIA zet daarom niet alleen vakkennis en ervaring in, maar werkt bij voorkeur in co-creatie met burgers, opdrachtgevers of andere specialisten. Het resultaat van onze manier van participeren is een grote betrokkenheid, een stevig en breed draagvlak, een hoogwaardig ontwerp en een plezierig planproces.

TOPIA werkt vaak samen met bewoners, kennisorganisaties, brancheverenigingen, aannemers of ontwikkelaars. Ieder initiatief of project vraagt om een eigen vorm van participatie en samenwerking. Behalve creativiteit vraagt dat om heldere communicatie: de juiste mensen moeten op de juiste wijze bij het proces betrokken zijn. Een goed ontwerp is volgens TOPIA gefundeerd op een goed doorlopen participatieproces.

Dat kan op verschillende manieren vorm krijgen: een openplanproces, charrettes of een ateliervorm. Steeds vaker maakt TOPIA gebruik van social media, enquêtes en leefstijlonderzoeken. Tijdens de interactieve processen hanteert TOPIA diverse technieken, zoals praatprenten, werkmaquettes en fotobewerkingen. Bovendien zetten we stakeholder- en multicriteria-analyses in om doelgroepen, belangen en invloed vanaf de start goed in beeld te brengen. 

Zo stemmen we het participatieproces exact af op de belanghebbenden. We betrekken ze zorgvuldig bij de planvorming en het proces.

Zijn de belangen uiteenlopend en de uitdagingen complex? Werk met ons samen als verbreding en versteviging van het draagvlak voor u een uitdaging is.