Gebiedsontwikkeling

TOPIA vormt initiatieven uit de samenleving om tot een breed gedragen plan. Gebiedsontwikkeling betekent voor ons: verenigen van tegengestelde belangen, bijeenbrengen van betrokken partijen, overbruggen van politieke tegenstellingen, verbinden van complexe inhoud en uiteenlopende inzichten. Uw opgave treden wij tegemoet met creativiteit, ontwerpervaring én kennis van participatie, proces- en projectmanagement. We werken zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied.

lees verder over Gebiedsontwikkeling

Ontwerp

TOPIA onderzoekt, ontwerpt en realiseert projecten in het stedelijk landschap en de groene leefomgeving. De landschappelijke en stedelijke context, het gedrag van de mens, de geschiedenis van de plek, de veranderende mobiliteit, de biodiversiteit, het veranderende klimaat en duurzaamheid staan centraal in onze projecten. Kenmerkend voor ons zijn gedegen observatie, scherpe analyse en heldere, innovatieve visies en strategieën.

lees verder over Ontwerp

Participatie

Het succes van een project wordt niet alleen bepaald door een goed ontwerp. Minstens zo belangrijk zijn de processen, de projectleiding en de participatie van verschillende partijen. TOPIA zet daarom niet alleen vakkennis en ervaring in, maar werkt bij voorkeur in co-creatie met burgers, opdrachtgevers of andere specialisten. Het resultaat van onze manier van participeren is een grote betrokkenheid, een stevig en breed draagvlak, een hoogwaardig ontwerp en een plezierig planproces.

lees verder over Participatie


Proces- & projectmanagement

TOPIA zorgt voor een goede aansturing van initiatieven, projecten en processen. Wij managen ideeën, buigen conflicten om in kansen, behalen doelstellingen en verbinden uiteenlopende belangen. Wij zijn actief vanaf het eerste idee tot en met de laatste fase van de realisatie en beheer, binnen de gestelde kaders van financiën en planning.

lees verder over
Proces- & projectmanagement